Parkování zdarma!


» Jaké nemoci dokáže vyřešit ?

Jaké nemoci termoterapie např.řeší?

1/ Virová onemocnění

2/  Boreliózu

3/ Myomy a cysty

4/ "Čtvrtá metoda léčby rakoviny" kniha od prof. Nobuhiro Yoshimizu M.D., PhD.(viz.níže)

1/ Virová onemocnění

Termoterapie úspěšně zabraňuje rozmnožování virů v organismu a tím silně posiluje imunitní systém.

Rozmnožování virů probíhá tzv. replikací. Ta má obecně 4 fáze.
Proč tělo vyvolává horečku nad 38° C ?, Aby znemožnilo replikaci (rozmnožování) virů. Děje se to tím, že se blokují tzv. telomery (tzn. části chromozomů, které mají zabránit náhodnému spojování vláken chromozomů)“. Horečka je odezvou imunitního systému, který kromě toho ještě mobilizuje T-buňky a tvorbu protilátek. T-buňky mají schopnost zabíjet bakteriální patogeny. A horečka bývá součástí tohoto očišťovacího procesu, kdy je potřeba odstraňovat odpadní toxické látky z těla.
Viry ale nejsou živé mikroorganismy, které vyhledávají svého nositele, aby jej zamořily, jak to dělají bakterie. Virus nemá jádrovou buňku, která se množí dělením. Zvýšení teploty zastavuje replikaci virů.
Zastavit množení virů dokáže právě zvýšená tělesná teplota, která způsobuje, že telomery v DNA virů ztrácí schopnost odebírat aminokyseliny tělesným buňkám a tak nemůže dojít k replikacím virů.
Termoterapie však horečku v těle nevyvolává, ale dokáže úspěšně narušit fáze rozmnožování virů a ty stávající dokáže zastavit, ty časem odumírají a  proto za poměrně krátkou dobu ( cca hodiny) dokáže ulevit od nepříjemných viróz a únavě organismu.

Při viróze je třeba chodit na termoterapii každý den na 60-70 minut do odeznění potíží. Léčba většinou trvá u viróz 3 dny a nedochází k opětovnému navrácení nemoci.

K podpoře organismu je vhodné dodat silná bylinná farmaka obsahující látky flavonoidy, polysacharidy, polyacetylenové sloučeniny, terpenické uhlovodíky a vitaminy- vše k dostání v našem studiu.

2/ Řešení boreliozy pomocí termoterapie

Po dobu 1 měsíce používáme tinkturu z bylinného koncentrovaného farmaka obsahující třísloviny,alkaloidy,minerální látky,silici,pryskyřici a další účinné látky a to  3xdenně v dávce pouhých čtyř  kapek a aplikujeme první 2 týdny  každý 2. den termoterapeutickou kůru cca 60-70 minut. Další 2 týdny je termoterapie aplikována 3 x týdně také po 60-70 minutách. Následuje měsíční pauza po které se provede dvoudenní kúra termoterapie a s užíváním bylinných farmak. Tuto dvoudenní kůru opakujeme každý měsíc až do využívání balení.Pro doplnění, léčba trvá cca necelé 3 roky. Dále pro podporu  dáváme po prvním měsíci kúry další 2 bylinná farmaka obsahující účinné látky pro léčbu jako jsou vanilin, furan, lapachol, salicin, populin a další účinné látky. Pro doplnění, celková kůra trvá cca necelé 3 roky.

3/ Řešení problému myomů a cyst

Z hlediska čínské medicíny se u myomů jedná vždy o blokádu krve ve spodním ohništi (v našem případě v děloze), jež vede následně i ke stagnaci energie (Qi). Proto i léčba se odvíjí od těchto syndromů:

  • - blokáda krve (YU XUE) zauzlující se dovnitř
  • - stagnace energie (Qi) a krve (XUE)

Princip léčby je rozproudit blokádu krve( YU XUE), ale navíc rozpustit i vnitřní hlen ( TAN) nahromaděný v děloze.Proto termoterapii zahřejeme krev, tím ji rozprodíme, uvolníme blokády a ještě doporučujeme celý proces posílit bylinnými farmaky, které jsou určeny pro rozproudění krve a dále bylinnými farmaky, které rozpouští hleny (TAN), jež jsou součástí myomů.

Bylinná farmaka je možno zakoupit u nás ve studiu.

Obdobně dle čínské medícíny lze posuzovat vaječníkové cysty, které představují syndromy:

  • - cysty ze stagnace energie Qi
  • - cysty ze stagnace energie Qi a krve Xue

Léčba je stejná jako u myomů.

4/ Termoterapie a rakovina

Citace z knihy „Čtvrtá metoda léčby rakoviny“ od prof. Nobuhiro Yoshimizu M.D., PhD.

Knihu možno zakoupit u nás ve studiu za 190,- Kč.

 


„ V současnosti využíváme metody zvané termoterapie, která využívá skutečnosti, že rakovinové buňky jsou citlivé na teplo.

Během našeho výzkumu jsme objevili zařízení zvané Biomat, které bylo certifikováno organizací U.S.Food and Drug Administration. Tento výrobek kombinuje tepelnou energii ametystu a  přirozeně zlepšuje léčebné schopnosti.Toto zařízení lze používat každý den a neexistují vedlejší účinky, zlepšuje funkci autonomního nervového systému na 100 % a výsledky jsou pociťovány už po prvním dni používání.

Pacienti s rakovinou mají typicky nízkou tělesnou teplotu.

Vztah mezi naším imunitním systémem a teplotou těla je velice důležitý. Je-li naše teplota kolem 36°C, bude naše tělo schopno aktivovat dostatek imunitních funkcí. Klesne-li však teplota na zhruba 35°C, budou se naše imunitní funkce zhoršovat. Tato teplota je optimální pro aktivaci rakovinových buněk.Tento pokles tělesné teploty o 1°C způsobí zhoršení funkce imunitního systému o 40 %. Nízká tělesná teplota vytvoří prostředí, kde se dobře daří různým chorobám.

„Dejte mi schopnost vyvolat horečku a vyléčím jakoukoli nemoc.“ -Hippocrates

Je dobře známým faktem, že rakovinové buňky jsou citlivé na teplo. Proto je také termoterapie, která organismus prohřeje zvenčí, tak účinná.

Jelikož nádorová hmota není příliš prokrvená, jde její teplotu snadno zvýšit. Zdravé buňky okolo nádoru mají termostatickou funkci a jejich teplota se tak nezvýší o tolik, jako u nádorových buněk. Mezi zdravými a nemocnými buňkami tak vznikne teplotní gradient.

Jakmile nádor dosáhne teploty 42°C, stane se neaktivním. Zdravé buňky nebudou vysokou teplotou tolik zasaženy, neboť jejich teplota je díky ochlazujícímu efektu krevního oběhu omezena na zhruba 40°C. Zvýší-li se tedy teplota organismu na 42°C, je pravděpodobné, že rakovinové buňky zemřou přirozeně. Mohou sice odolávat po určitou dobu, ale při opakované aplikaci léčby se jejich odolnost snižuje.Opakování termoterapie způsobí zlepšení imunity a způsobí zánik rakovinových buněk. Při kombinaci s chemoterapií a ozařováním lze dosáhnout synergického efektu. Při použití termoterapie je potřeba pouze 10 – 20 % běžné dávky chemoterapeutik. Účinné mohou být také doplňkové metody, jako je terapie posílení imunity a další.

Když jsme toto zařízení začali používat, naše léčebné výsledky se dramaticky zlepšily. V některých případech došlo k naprostému ústupu rakoviny prsu a prostaty během dvou až tří měsíců léčby. Zařízení nepůsobí blahodárně jen na pacienty s rakovinou, ale léčí také diabetes, vysoký krevní tlak, mozkovou ischemii a depresi.“

Fotografie z výše uvedené knihy CT metastáze plic před a po použití Biomat podložky:

Fytoterapie – bylinná farmaka:

My pacientům doporučujeme bylinná farmaka na posílení energie.

OTJkMjNh