Parkování zdarma!


Poradna TČM
Tradiční čínská medicína

Vyšetření (poradenství) tradiční čínskou medicínou

Na začátku je nezbytné absolvovat vstupní pohovor, během kterého zmapuji silné a slabé články vašeho organizmu. Pohovor trvá kolem 60 minut, hodně a detailně se vyptávám na vše související s vaším zdravotním stavem, beru v úvahu příznaky nemoci tak, jak se mění v čase, vaši konstituci, vlivy prostředí, ve kterém žijete i vliv ročního období, provedu diagnostiku jazyka a pulzu. Ze sebraných dat sestavím obraz nerovnováhy , zjistím syndrom dle TCM  a navrhnu strategii řešení problému..

Čtyři nástroje, z kterých terapeut TCM sestavuje optimální léčbu tak, aby se pacient co nejrychleji vrátil zpět k rovnováze, tzn. ke zdraví, jsou – fytoterapie (bylinná léčba), akupresura, dietetika založená na principech čínské zdravovědy, masáže.

MzViMzk4O