Parkování zdarma!


Elektroakupunktura

Elektroakupunkturní diagnostika metodou vegetativní rezonance (VRT „IMEDIS-TEST“)

---------------------------------------------------------

Jak funguje,co to je, co diagnostikuje, v čem mi to může pomoci...na toto se určitě při přečtení nadpisu článku ptáte?

-----------------------------------------------------------------------------------

Tato VRT akupunkturní metoda vyvinutá v roce 1978 dr. H.Schimmelem, vychází z EAV diagnosiky , která je objevem dr. R.Volla a jejíchž diagnostika vycházela z cca 350 AKU bodů. Dr.Schimmel tuto metodu výrazně zjednodušil tím, že se měří pře 1 AKu bod.

----------------------------------------------------------

Pro diagnostiku používá pouze jediný pod z čínské medicíny a to je bod PC8 LAOGONG - česky palác práce neboli 8. bod na dráze pericardu, který je také bodem ohně podle systému 5 přehrad v čínské medicíně.

----------------------------------------------------------

Princip diagnostiky pomocí VRT metody je založen na registraci ukazatelů elektrovodivosti jednoho bodu na kůži (také změnu měrného odporu bodu PC8)při měření jednotlivých zátěží neboli patogenů v těle.

-----------------------------------------------------------

Tato metoda je např. uznána jako předběžná diagnostická metoda ministerstva zdravotnictví v Rusku ( u nás v ČR ne). 

-----------------------------------------------------------

Široké použití metody VRT v Rusku je spojeno s prací kolektivu centra "iMedia" (viz. jejich www.stranky níže), který založil a dlouhá léta vedl Ju.V.Gotovskij.

------------------------------------------------------------

Metoda VRT se aktivně a efektivně používá v praxi při diagnostice nemocí, sledování průběhu nemocí  a léčení pacientů s různými onemocněními s cílem objektivního zjištění informativnosti a určení hranic efektivnosti použití.

-------------------------------------------------------------

VRT je v Rusku doporučena také jako metoda předběžné diagnostiky nejen nemocí, ale i lidí užívající různých typů drog.

--------------------------------------------------------------

Efektivnost metody je při výborně zkalibrovaném přístroji (tj.že přesně měří) 97,9%, což je blízko k výsledkům analytické chemie.

---------------------------------------------------------------

Kdybychom měli pro lepší pochopení uvést nějaký konkrétní příklad ze života, kde by se např. tento VRT test použil či používá by byl tento:

----------------------------------------------------------------

- z půlroční mise se z exotické země vrací 200 vojáků

Žádný z nich nemá žádné výrazné zdravotní problémy a zjištění patogenů, které by popř. za pár měsíců či let  ( tj.virů, bakterií, prvoků, mnohobuněčných parazitů, plísní, intracelulárních patogenů, těžkých kovů, různých chemických látek) v jejich těle byly původci různých potíží by bylo velmi obtížné analytickými(tj. laboratorními) metodami zjistit a ještě by to bylo velmi finančně nákladné. I když hned po misi ještě žádné potíže vojáci nezaznamenali , VRT test v jejich organismu již patogeny tj viry, bakterie, prvoky, mnohobuněčné parazity, plísně, intracelulární patogeny, těžké kovy, popř.různé chemické látky zaznamená.... což je v analytické praxi velmi těžko v prvopočátku zjistitelné.

----------------------------------------------------------------

Pokud tito vojáci projdou tímto rezonančním testem, je možno za pár hodin všechny výše uvedené původce popř. následných nemocí vydiagnostifikovat touto předběžnou diagnostickou metodou ,která může být právě následně analyticky prověřena. Ale prověřují se pouze zátěže (neboli infekce, viry, bakterie, paraziti apod.) , které byly měřením zjištěny, tím se celý proces velmi zrychlý a zároveň zlevní a diagnoza se tím na 100% potvrdí.

----------------------------------------------------------------

Elektroakupunkturní diagnostika metodou vegetativní rezonance (VRT „IMEDIS-TEST“)- DOPLNĚNÍ

Aplikace speciálních přípravků uložených v selektoru léčiv umožňuje určit biologický věk, odhalit geopatogenní, elektromagnetické a radioaktivní stresy, alergický stres, narušení acidobazické rovnováhy, nedostatek vitamínů a minerálů v těle a zjistit zátěž v jakékoli části těla pomocí této předběžné elektroakupunkturní metody.

SYSTÉM BIOREZONANČNÍ TERAPIE

Systém umožňuje provádět biorezonanční terapii podle techniky Centra "IMEDIS", což je světově originální metoda. Terapie je prováděna elektromagnetickými oscilacemi v rozsahu 10 až 500 000 Hz, které se odebírají z povrchu kůže pacienta, speciálně se zpracováví a vrací zpět do organismu.

Během terapie tvoří pacient a přístroj uzavřený okruh adaptivní regulace, který umožňuje organizmu využít jeho vlastních schopností k návratu k fyziologické rovnováze. Je možné uložit detekované frekvenční spektrum patologických a fyziologických oscilací na různé nosiče (vodu, přírodní farmaka,byliny,léky atd.) A použít je v následné terapii a pomocí

MULTIREZONANCE THERAPY SYSTEM

Systém umožňuje provádět elektroterapii (EPT) pacienta pulzy elektrického proudu s měnící se frekvencí (od 0,01 do 100 Hz)

Další informace možno nalézt na webu Imedis:

www.imedis.at

www.imedis.ru

NjFlYjhk