Parkování zdarma!


» Co je Termoterapie


Co je TERMOTERAPIE?

Termoterapie je léčebná procedura, při které je teplo do organismu přiváděno (termoterapie pozitivní), nebo je z organismu odváděno (termoterapie negativní). Většina terapeutických aplikací tepla spadá do oboru fyziatrie, některé metody jsou však předmětem zájmu dermatologie nebo onkologie.

 Aplikace tepla vede k vazodilataci (zvětšení průsvitu cév) a tím ke zlepšení prokrvení. Obecně platí, že se v ohřívaných tkáních zvyšuje intenzita metabolismu a tím i intenzita probíhajících reakcí imunitního systému. Předpokládá se, že přívod tepla zlepšuje popř. žádoucím způsobem urychluje probíhající zánětlivé procesy, působí proti bolestem a křečím. Vyšší teploty pak mohou relativně selektivním způsobem poškozovat nádorové buňky.Teplo lze aplikovat několika způsoby. Jedním z nich je velmi efektivní působení ametystové podložky.

Je to moderní technologie využívající tří přírodních jevů:


  1. dlouhovlného infračerveného záření (IR - Infra Red)
  2. záporných iontů
  3. síly krystalů ametystu (na odstraňování bolesti, únavy, stresu a řešení
    mnoha zdravotních problémů)

Bio-Mat podložka

Na vývoji tohoto lékařsky schváleného zařízení pro domácí i profesionální použití se podílely věda i medicína společně. Díky špičkové technologii dokáže matrace Bio-Mat zastavit a zvrátit degenerativní cykly onemocnění a urychluje proces obnovy buněk, posttraumatické a pooperační hojení.

Ametystová podložka + infračervené dlouhovlnné světlo => záporné ionty => PEVNÉ ZDRAVÍ

Podložka BioMat Profesional produkuje infračervené teplo tím, že vyzařuje dlouhé infračervené záření o vlnové délce 8-12 µm, následně procházející vrstvou drcených krystalů ametystu, které velmi pozitivně doplňuje spektrum IR záření  a zároveň produkuje záporné ionty, které jsou známy jako vitamíny vzduchu a posilují imunitu.

NDAwMWRlM